Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

 
Mã số WDPA
Tên
Phân định
Biển
Tổng diện tích báo cáo (km2)
Quan hệ pháp lý
Năm thông qua quan hệ pháp lý
ID siêu dữ liệu
Tác vụ
7878
Cuc Phuong
National Park
Không
222
Designated
1962
618
7877
Cat Ba
National Park
152
Designated
1986
750
10110
Bach Ma
National Park
Không
220.31
Designated
1986
619
10113
Ba Vi
National Park
Không
67.86
Designated
1977
618
10114
Ngoc Trao
Cultural and Historical Site
Không
3
Designated
1986
619
10117
Den Hung
Cultural and Historical Site
Không
2.85
Designated
1977
618
10127
Bac Son
Cultural and Historical Site
Không
24.16
Designated
1977
618
10188
Ba Be
National Park
Không
76.1
Designated
1977
619
10329
Pac Bo
Cultural and Historical Site
Không
30
Designated
1977
619
10330
Tan Trao
Cultural and Historical Site
Không
66.33
Designated
1977
618
10334
Ai Chi Lang
Cultural and Historical Site
Không
10
Designated
1986
619
10336
Muong Phang
Cultural and Historical Site
Không
10
Designated
1986
618
10337
Dao Ho Song Da
Cultural and Historical Site
Không
30
Designated
1986
619
10338
Lam Son
Cultural and Historical Site
Không
3
Designated
1986
619
10339
Bai Chay
Cultural and Historical Site
Không
5.62
Designated
1986
618
10341
Do Son
Cultural and Historical Site
Không
2.67
Designated
1986
619
10342
Con Son
Cultural and Historical Site
Không
14.77
Designated
1986
287
10343
Huong Son
Cultural and Historical Site
Không
29.01
Designated
1986
618
10344
Den Ba Trieu
Cultural and Historical Site
Không
3
Designated
1986
619
10345
Phong Nha
Nature Reserve
Không
411.32
Designated
1986
618
10346
Ba Na-Nui Chua
Nature Reserve
Không
433.27
Designated
1986
619
10347
Nui Thanh
Cultural and Historical Site
Không
15
Designated
1986
619
10349
Ba To
Cultural and Historical Site
Không
67.7
Designated
1986
619
10350
Ho Lak
Cultural and Historical Site
Không
92.7
Designated
1986
618
10351
Deo Ca Hon Ron
Cultural and Historical Site
Không
88.76
Designated
1986
619
Tìm kiếm:
Trang tổng 9
Hiện thị từ 1 tới 25 trong tổng số 223