Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 7878
Mã số chính WDPA 7878
Tên Cuc Phuong
Tên gốc Cúc Phương
Quốc gia VN
Vùng Ninh Bình
Phân định National Park
Phân định tiếng Anh National Park
Loại phân định National
Danh lục IUCN II
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 222
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1962
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 618
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả FIPI prepared an investment plan in 1985. In it the park boundary was redin