Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10188
Mã số chính WDPA 10188
Tên Ba Be
Tên gốc Ba Bể
Quốc gia VN
Vùng Bắc Cạn
Phân định National Park
Phân định tiếng Anh National Park
Loại phân định National
Danh lục IUCN II
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 76.1
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1977
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 619
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả Site comprised of 3226 ha strict protection area, 4084 forest regeneration area and 300 ha lake. Proposed extension to 23340 ha, currently not approved by MARD.