Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10329
Mã số chính WDPA 10329
Tên Pac Bo
Tên gốc Pắc Pó
Quốc gia VN
Vùng Cao Bằng
Phân định Cultural and Historical Site
Phân định tiếng Anh Cultural and Historical Site
Loại phân định National
Danh lục IUCN V
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 30
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1977
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 619
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả Investment plan prepared by FPD of the former Min. of Forestry in 1994. The plan listed site as 2784 ha (1678 ha strict protection and 1106 ha forest rehabilitation area). Managed by Cao Bang Provincial DARD.