Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10330
Mã số chính WDPA 10330
Tên Tan Trao
Tên gốc Tân Trào
Quốc gia VN
Vùng Tuyên Quang
Phân định Cultural and Historical Site
Phân định tiếng Anh Cultural and Historical Site
Loại phân định National
Danh lục IUCN V
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 66.33
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1977
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 618
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả In 1992 investment plan was prepared listing site as 6633 ha including 3153 ha of forest, approved by former Min. of Forestry.