Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10342
Mã số chính WDPA 10342
Tên Con Son
Tên gốc Côn Sơn
Quốc gia VN
Vùng Hải Dương
Phân định Cultural and Historical Site
Phân định tiếng Anh Cultural and Historical Site
Loại phân định National
Danh lục IUCN V
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 14.77
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1986
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 287
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả The investment plan approved by Hai Duong Provincial People's Comm. & MARD in 1992. Size listed as 1477 ha (strict protection 419 ha & forest rehabilitation areas of 1058 ha). Management board est. in Aug. 1993 under provincial dept. of MARD.