Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 7877
Mã số chính WDPA 7877
Tên Cat Ba
Tên gốc Cát Bà
Quốc gia VN
Vùng Hải Phòng
Phân định National Park
Phân định tiếng Anh National Park
Loại phân định National
Danh lục IUCN II
Biển
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 152
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1986
Kiểu quản lý Collaborative management
Phân quyền quản lý Cat Hai District Fisheries Dept for marine extent. Cat Ba Management board responsible for terrestrial extent.
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 750
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả An archipelago in the north of Vietnam, which is adjacent to the Ha Long Bay WH site, is home to the threatened endemic monkey species, the golden-headed Langur. Lat/lon taken from (national) NP site. Area of NP is 15200 ha.