Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10344
Mã số chính WDPA 10344
Tên Den Ba Trieu
Tên gốc Đền Bà Triệu
Quốc gia VN
Vùng Thanh Hóa
Phân định Cultural and Historical Site
Phân định tiếng Anh Cultural and Historical Site
Loại phân định National
Danh lục IUCN V
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 3
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1986
Kiểu quản lý Not Reported
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 619
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả Site decreed by Council of Ministers in 1986, size listed as 300 ha. According to Thanh Hoa Prov. FPD size is 2068 ha but its unclear whether this includes a buffer zone. Site not on 2010 list so can be seen as recommended for removal from national PA sy