Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10345
Mã số chính WDPA 10345
Tên Phong Nha
Tên gốc Phong Nha
Quốc gia VN
Vùng Quảng Bình
Phân định Nature Reserve
Phân định tiếng Anh Nature Reserve
Loại phân định National
Danh lục IUCN IV
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 411.32
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1986
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 618
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả The 1992 investment plan by Quang Binh Provincial People's Committee outlined this site to be a NR. By Dec 1993 it had been approved. Site was proposed (1999 revised investment plan) to be a National Park (147945 ha).