Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10346
Mã số chính WDPA 10346
Tên Ba Na-Nui Chua
Tên gốc Bà Nà - Núi Chúa
Quốc gia VN
Vùng Đà Nẵng
Phân định Nature Reserve
Phân định tiếng Anh Nature Reserve
Loại phân định National
Danh lục IUCN IV
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 433.27
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1986
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 619
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả In 1994 investment plan prepared by Quang Nam-Da Nang Provincial Dept. of Forestry, proposed extension to 43327 ha. Plan was approved by Provincial Govt. on 21/12/1994.