Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10349
Mã số chính WDPA 10349
Tên Ba To
Tên gốc Bà Tô
Quốc gia VN
Vùng Vũng Tàu
Phân định Cultural and Historical Site
Phân định tiếng Anh Cultural and Historical Site
Loại phân định National
Danh lục IUCN II
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 67.7
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1986
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 619
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả In 1996 site was approved by Quang Ngai Provincial People's Committee as a 6770 ha cultural/historical site. No investment plan prepared, therefore site recommended for removal from national PA system.