Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10350
Mã số chính WDPA 10350
Tên Ho Lak
Tên gốc Hồ Lak
Quốc gia VN
Vùng Đăk Lăk
Phân định Cultural and Historical Site
Phân định tiếng Anh Cultural and Historical Site
Loại phân định National
Danh lục IUCN V
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 92.7
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1986
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 618
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả Investment plan (by Dak Lak Prov. FPD) listed site as 9270 ha (strict protection 6153 ha, forest rehabilitation 1826 ha and admin/services area of 1291 ha). There was an additional buffer of 3474 ha. Approved on provincial level in Sept. 1995.