Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10110
Mã số chính WDPA 10110
Tên Bach Ma
Tên gốc Bạch Mã
Quốc gia VN
Vùng Thừa Thiên - Huế
Phân định National Park
Phân định tiếng Anh National Park
Loại phân định National
Danh lục IUCN II
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 220.31
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1986
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 619
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả In 1990 investment plan (approved 15/07/1991) defined Bach Ma National Park as 22031 ha (after Bach Ma-Hai National Park was split into Bach Ma NP, Bac Hai Van and Nam Hai Van Proposed Cultural & Historical Sites).