Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10113
Mã số chính WDPA 10113
Tên Ba Vi
Tên gốc Ba Vì
Quốc gia VN
Vùng Hà Nội
Phân định National Park
Phân định tiếng Anh National Park
Loại phân định National
Danh lục IUCN II
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 67.86
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1977
Kiểu quản lý Not Reported
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 618
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả In 1991 investment plan was prepared and proposed upgrading site to a National Park. Fully approved on 18/12/1991 by Chairman of the Council of Ministers.