Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Đa Dạng Sinh Học Việt Nam

Tìm kiếm thông tin đa dạng sinh học cho một khu bảo tồn cụ thể tại Việt Nam

Thông tin chi tiết của Khu Bảo tồn
Mã số WDPA 10117
Mã số chính WDPA 10117
Tên Den Hung
Tên gốc Đền Hùng
Quốc gia VN
Vùng Phú Thọ
Phân định Cultural and Historical Site
Phân định tiếng Anh Cultural and Historical Site
Loại phân định National
Danh lục IUCN V
Biển Không
Diện tích biển được báo cáo (km2)  
Tổng diện tích báo cáo (km2) 2.85
Quan hệ pháp lý Designated
Năm thông qua quan hệ pháp lý 1977
Kiểu quản lý Sub-national ministry or agency
Phân quyền quản lý Not Reported
Tiêu chuẩn quốc tế  
Kế hoạch quản lý  
ID siêu dữ liệu 618
Kinh độ  
Vĩ độ  
Pháp lý  
Mô tả Decreed by Prime Minister in 1977 with an area of 285 ha. Management board est. in Nov. 1989 by former Vinh Phu Provincial People's Committee. Site is on 2010 list.